Útočná puška CZ 805 pre OSSR, áno alebo nie ?

Autor: Vladimír Bednár | 12.6.2014 o 23:31 | (upravené 2.10.2014 o 17:00) Karma článku: 11,03 | Prečítané:  9034x

Posledné mesiace média otvorene špekulujú o tom že Slovensku armádu čaká nákup ručných zbraní, najme nových automatických pušiek. Za horúceho kandidáta sa všeobecne považuje CZ 805 BREN. Mimo automatických pušiek sa majú nakúpiť nové pištole a nové samopaly. Automatické pušky by mali byť doplnené o granátomety. Média explicitne pôsobia ako keby kritizovali vojenské akvizície. Je to však celkom neodborný postoj. Pritom o potrebe akvizície moderných zbraní nemožno z odborného hľadiska pochybovať. Čo by však malo byť spochybňované je, či by bol výber zbraní od spoločnosti Česká zbrojovka (CZ) efektívny a či by obstarané zbrane boli naozaj skutočne kvalitné. 

Rovnako ako české ozbrojené sily pred časom musia slovenské ozbrojené sily (OSSR) nahradiť zastarané ručné hlavňové zbrane. Zastarané sú však všetky ručné hlavňové zbrane. Teda pištole CZ vz.82, samopaly Škorpión vz. 61, automatické pušky „Samopal (Sa) vz. 58, univerzálne guľomety vz. 59 a nakoniec odstreľovacie pušky SVD-63 ktoré plnia v zmysle doktríny NATO, ak sú zaradené do výzbroje mechanizovaného družstva, de facto úlohy pušky pre ostrostrelcov alebo vybraných strelcov. Preto je potrebné rozhodnúť, výmena ktorých zbraní bude mať prioritu.

 

Aké zbrane vymeniť?

Podľa médií sa ako prvé majú meniť pištole a automatické pušky a pravdepodobne spolu s pištoľami aj samopaly. Výber týchto zbraní na výmenu je tiež odborne odôvodnený. Najviac koncepčné zaostávajú práve pištole a samopaly. Napriek tomu že pištole boli zavedené do výzbroje v roku 1983 a teda „len“ pred cca 30 rokmi. Zatiaľ čo ostatné zbrane sú podstatne staršie, už pri ich zavadzaní do výzbroje boli koncepčne zastarané. Najväčším problémom je že používajú muníciu 9x18mm Makarov ktorá má nízky výkon. U samopalu je situácia ešte horšia (7,65x17mm  Browning). Výber automatickej pušky na nahradenie sa zdá byť rovnako na mieste. Guľomet ako aj SVD sú najmenej morálne zastarané a čiastočne modernizovateľné (modernou optikou a podobne) a preto je ich vylúčenie z prvého kola modernizácie pochopiteľné. Rovnakým spôsobom postupovali pri výmene zbraní aj v českej republike. Ani tam sa voči tomuto postupu neobjavila zásadná kritika.

V príslušných kategóriách Česká zbrojovka ponúkla AČR mimo CZ 805 BREN A1/A2, samopal CZ Skorpion EVO 3 A1 a pištoľ CZ 75 SP-1 PHANTOM. Pušku ešte doplnili granátometom CZ 805 G1. Automatická puška CZ 805 ponuka koncept modulárnej automatickej pušky ktorá by umožnila prechod na ľahšiu ráž so všetkými výhodami a nevýhodami. Tým plní základnú podmienku na akvizíciu a to prechod na NATO štandardizovanú raž 5,56x45mm. Ešte menej otázok vyvolala akvizícia granátometu. Zbraň tejto kategóriu výrazne posilní palebnú silu už na úrovni družstva a zbraň tejto kategórie vo výzbroji našich ozbrojených síl jednoducho chýba. Pochybnosti však vyvoláva akvizícia pištoli CZ 75 SP-1 PHANTOM a samopalov CZ Skorpion EVO 3 A1 v klasickej pištoľovej raži 9x19mm Luger. Klasická ráž 9mm ma zásadné obmedzenia v prieraznosti a praktický nemôže efektívne prekonávať modernu balistickú ochranu vojakov. Preto už pred 30 rokmi bol definovaný nový koncept osobných zbraní typu PDW pre ktoré bolo vyvinutých a následne aj do výzbroje krajín NATO zavedených niekoľko nových menších ráži, ktoré umožňujú prekonať modernú balistickú ochranu. Preto je na mieste jednoznačné odmietnuť akvizíciu zbraní tejto zastaranej koncepcie. Preto pre prípadnú akvizíciu pre potreby OSSR s spomenutých 4 zbraní sú vhodne len automatické pušky a granátomety.

 

Je CZ 805 ta správna voľba pre OSSR

AČR zvolila CZ 805 BREN A1/A2 za svoju hlavnú útočnú pušku a základe výberového konania ktoré sa stalo následné značne kritizované. Najčastejšie kritizované aspekty tohto verejného výberu sú krátka doba pre predloženie ponuky, účelovo napísaná špecifikácia ktorá zanedbala dôležité technické aspekty a naopak sústredila sa na eliminovanie konkurencie a nakoniec aj výber zbrane na základe deklarovaných parametrov ktoré sa neoverovali testovaním ako je to štandardné v iných ozbrojených silách. Na druhej strane špecifikácia správne obsahovala podmienku že minimálne 100 %-ný ofset obsahujúci minimálne 20 %-ný priami ofset. Avšak aj tento prvok, ktorý za bežných okolnosti by zabezpečil kompenzáciu pre národnú ekonomiku v prípade, ak by zákazka skončila v zahraničí poslúžil na ďalšie obmedzenie výberu. Tým kombinácia ofsetov a krátkych termínom zabránila zahraničným spoločnostiam zúčastniť sa na výberovom procese. Výsledkom bolo že výberového procesu sa zúčastnili len 2 pušky (druhov bola FN SCAR), pričom pri podobných súťažiach v zahraničí s obdobným objemom zákazky sa za normálnych okolnosti účastní niekoľko násobne viac zbraní. Tieto okolnosti samozrejme viedli k spochybňovaniu výberového procesu a aj samotnej zbrane. Po zavedení zbrane sa predpoklady naozaj potvrdili a napríklad počas prvého nasadenia zbrane v Afganistane musela byť časť zbraní stiahnutá a podrobená testovaniu (kvalita testovania je však opätovne spochybniteľná, išlo o testovanie kde bolo vystrieľaných len necelých 500 rán na zbraň čo je na skutočné zhodnotenie málo). Napriek tomu že MO ČR neustále popieralo očividne problémy so zbraňou, je v súčasnej dobe dodávaná modernizovaná verzia zbrane ktorá už časť problémov rieši. A práve o tejto druhej série zbrane sa hovorí v súvislosti s slovenskou akvizíciou ako o zbraniach ktoré by nám prenechali České ozbrojené sily. Posledným zaujímavým aspektom českého výberového konania je výsledná cena za zbrane a príslušenstvo ktorá je vyššia za akú dostanete nakupovaný tovar v bežných maloobchodoch (cena zbrane stanovená na základe ceny komerčnej verzie CZ 805 S1, cena granátometov stanovená na základe ceny granátometov pri obstarávaniach v zahraničí a cena príslušenstva a munície bola stanovená na základe ceny rovnakého príslušenstva a munície v bežných českých obchodov). Aká je však CZ 805 A1 naozaj.

 

CZ 805 BREN A1

Stručná charakteristika zbrane hovorí že CZ 805 BREN A1 je modulárna automatická puška s možnosťou konverzie na rôzne ráže (5,56x45 mm, 7,62x39mm a 6,8 Remington SCP) pričom primárna ráž je 5,56x45 mm. Využíva mechanizmus uzamknutia záveru rotačným závorníkom ktorý je poháňaný odberom prachových plynov z hlavne s krátkym pohybom piestu. V tomto smere sa teda neodlišuje od najbežnejšieho funkčného princípu automatických pušiek. Základne parametre sú dĺžka zbrane bez sklopenej pažby/so sklopenou pážbou 915/670 mm, dĺžka hlavne 360 mm  hmotnosť bez zásobníku a remeňa 3,58 kg, presnosť streľby do 4 MOA a životnosť 20 000 rán. Čísla však hovoria o skutočnej zbrani len veľmi málo a tak si túto zbraň „ošahajme“.

 

 

Osobná skúsenosť s CZ 805 BREN A1

 • Zbraň je naozaj modulárna, ale na tento fakt však je kladený prehnaný dôraz. Samotnú modulárnosť česká armáda nevyužíva a neplánuje využívať. A to napriek tomu že len v tomto parametri zbraň prekonáva svojho konkurenta (SCAR). Taktiež výmenu hlavne mohla CZ riešiť efektívnejšie. Možno by bolo na mieste sa inšpirovať rýchlou výmenou hlavní u guľometov.
 • Telo zbrane pôsobí ako hrubá kopia SCARu, má ostré hrany a niektoré zbytočné výstupky ktoré sťažujú manipuláciu s ňou najme v plnej výstroji alebo v stiesnených priestoroch. Napr. vo vnútri BVP. Rovnako nemám dobrý pocit s riešenia spodnej picatinny rail listy ani s riešenia  bočných líšt. Osobne by som inač navrhol telo zbrane napríklad pre predpažie by bolo vhodnejšie ak by sa použila koncepcia podobná ako u HK 416) (pozri nižšie praskanie picatinny rail líšt)
 • Ťažisko zbrane je podľa môjho názoru veľmi vpredu. To je možno len subjektívny pocit daný dlhšou pažbou (Mám 184 cm pre nižšieho strelca alebo ženu to musí byť ešte väčší problém). Ak k tomu pridáte príslušenstvo na picatinny rail lištách tento pocit sa ešte umocní. Tento problém je možné kompenzovať prednou rukoväťou, ktorú však nepoužijete ak podvesíte pod zbraň granátomet a zbraň tak ešte viac vpredu zaťažíte.
 • Pažba je dlhšia, po sklopení sa nedá zo zbrane strieľať odporúčal by som nahradiť inou.  (je možné vyriešiť) (podľa publikovaných testov však ani iné pažby z ponuky ČZ nie sú bez problémov použiteľné a bude potrebne vyvinúť novú kvalitnú pažbu)
 • CZ 805 je ťažšia ako porovnateľne zbrane. Napr. G36 ma rovnakú hmotnosť pri hlavni dlhšej o 1/3. Taktiež je ťažšia oproti Sa vz. 58 (2,91 kg).
 • Zbraň má veľmi jemné ovládanie voliča streľby.  Osobne by som predlžil chod ovládača na 180° podobne ako je to u HK 416 (súčasný ma len 90°). Pozitívne však hodnotím možnosť voliť 2-rannú dávku (double clap). Toto je jediný skutočne progresívny prvok zbrane.
 • Ovládanie regulácie odberu plynu z hlavne je malé, ťažko sa ovláda v rukaviciach čo môže byť problém v boji keď je zbraň znečistená a je potrebné nastaviť vyšší tlak. (je možné vyriešiť použitím regulácie podobného tvaru ako napr. u FN SCAR)
 • Tiahlo záveru je naopak veľké, keďže je pevne spojené s nosičom záveru (pri streľbe sa pohybuje) ma tendenciu pri streľbe sa zachytávať sa o remeň. Výrobca si je tejto chyby pravdepodobne vedomí existuje už aj iná verzia tiahla podobajúca sa na tiahlo z Sa vz. 58 ale rieši problém len čiastočne. (je možné vyriešiť)
 • Záver pôsobí subjektívne ako väčšia, ťažšia a zjednodušená  kópia G36. Pravdepodobne jeho pohyb spôsobuje subjektívny pocit väčšieho spätného rázu zbrane oproti vz. 58 a to napriek vyššej hmotnosti zbrane a menšej energie munície. Teda spätný ráz je v skutočnosti určite nižší.
 • Český zásobník celkovo pôsobí ako čínsky výrobok, je veľký, prekvapivo ťažký (0,195 kg teda viac ako hmotnosť zásobníku zo starej Sa vz. 58 ktorý ma len 0,19 kg). Český zásobník sa vraj dá vymeniť za zásobník z G36 ktorý by som považoval za vhodnejší. Náboje sú v zásobníkoch príliš „na voľno“ čo spôsobuje zasekávanie(pozrite ďalej STANAG zásobníky) (je možné vyriešiť)
 • Bodák s Tanto čepeľou sa nasadzuje čepeľou nahor a ma zúfalo zle tvarovanú rúčku. Osobne považujem pseudo Tanto čepeľ za módny výstrelok a klasickejší bodák je určite vhodnejší. Rovnako ak rovná rukoväť bodáku M9 US army spôsobuje pri výcviku a v boji únavové zlomeniny na rozdiel od napríklad oblej rukoväte napríklad OKC-3S USMC aké problémy by spôsobila rukoväť bodáku k CZ805 ktorá je zložito tvarovaná pri skutočnom používaní.  (je možné vyriešiť napríklad použitím iného funkčnejšieho bodáku napr. spomenutého OKC-36 USMC)
 • Ťažké čistenie ďalej zvyšuje hmotnosť zbrane pretože vojak ho nosí stále so sebou.

 

 

Pre porovnanie osobných postrehov uvádzam aj problémy ktoré deklarovali vojaci AČR a média.

Problémy vojakov AČR

 • Lámanie spôn závesu (je možné vyriešiť)
 • Lámanie čistenia (je možné vyriešiť)
 • Zachytávanie závesu o tiahlo záveru (ovládacia páka) ktoré je príliš dlhé. Možno pravé tu je koreň problému so sponami remeňa (pozri časť osobná skúsenosť)
 • Neergonomické istenie a volenie dávky (pozri časť osobná skúsenosť)
 • Zasekávanie zbrane (je potrebné bližšie identifikovať čo spôsobuje zasekávanie mimo nepodareného zásobníku)
 • Ťažká rozborka zbrane. (Podľa môjho subjektívneho názoru ide o vec zvyku vojakov na Sa vz. 58, poprípade o problémy s presnosťou výroby. Svoju úlohu môže zohrať aj fakt že nová zbraň sa vždy ťažšie rozoberá.)
 • Problémy s čistením (Opäť pravdepodobne ide skôr o zvyk vojakov. Rozobratá zbraň umožňuje podľa subjektívneho názoru rovnako kvalitne čistenie ako u SA vz. 58.)
 • Nekompatibilná zbraň so STANAG zásobníkmi – napriek tomu že zásobníky STANAG nie sú lepšie ako napríklad zásobníky z G36, poskytujú isté taktické výhody. Výhodou je napríklad spôsob uvoľňovania zásobníkov. STANAG uvoľňovanie umožňuje uvoľniť zásobník rukou na spúšti pričom následne zásobník vypadne zo zbrane  čo umožňuje aby strelec druhov rukou mohol okamžité nabiť. Tým sa skracuje čas kedy je zbraň neschopná streľby a zároveň strelec nesie o jeden zásobník viac ako ma zásobníkov v brašniach.  Ďalším problémom je logistika v misiách. Český vojaci sa sťažovali na to že v misiách dostavajú náboje už v STANAG zásobníkov a musia každý jeden zásobník prepáskovať. Česká armáda ktorá nedokáže v  Afganistane samostatne zásobovať svojich vojakov sa musí spoliehať na logistiku spojencov. Nemecka armáda ktorá rovnako používa špecifické zásobníky do G36 tento problém nemá pretože sa nemusí spoliehať na logistiku spojencov. V súčasnej dobe by však tento problém mal byť už vyriešený a česká armáda by mala dostavať zbrane so šachtou pre zásobníky STANAG.
 • Ťažký a veľký zásobník majúci tendenciu podať naraz 2 náboje alebo rýchlo uvoľniť náboje pri nabíjaní. Dokonca sa hovorí o tom že zásobníky pri streľbe vypadávajú!!! (je možné vyriešiť)
 • Uvoľňovanie príslušenstva pri streľbe. (je možné vyriešiť)
 • Problémy s kolimátorom. Tento problém si vyžaduje širší popis. V rámci akvizície bolo dodané aj príslušenstvo ako kolimátory ZD–Dot, zväčšovacie moduly DV-Mag3, noktorovizory NV-Mag3 a  laserové zameriavače/osvetľovače DBAL-A. Rovnako ako u zbrane bola zanedbaná alebo účelovo napísaná ich špecifikácia. Výsledkom je že ku zbraniam bol dodaný kolimátor zastaranej koncepcie s vysokou hmotnosťou ktorý dôkaze pracovať až 100 násobne kratšie ako kolimátory používané inými ozbrojenými silami. (odstrániteľné, použitím iného kolimátora, bolo by vhodne aby príslušenstvo ku zbrani bolo vyberane v rámci samostatného výberového konania.)

 

 

Ďalšie problémy  objavujúce sa  v médiách

 • Lámanie picatinny rail líšt (je možné vyriešiť)
 • Dvojíte čistenie kolimátora a zbrane (je možné vyriešiť)
 • Odlišná kvalita spracovania jednotlivých kusov čo spôsobuje nespoľahlivosť zbrane (je možné vyriešiť)

 

 

Granátomet CZ 805 G1

Zatiaľ čo pušky sú všeobecne známe zbrane a aj vojaci AČR mali v rámci svojich skúsenosti možnosť porovnávať minimálne so Sa vz. 58. U granátometov je situácia odlišná. Predsa len s týmto typom zbrane mali aj v Čechách malé skúsenosti, o Slovensku ani nevraviac. Preto ani reakcií, testov a komentárov ku granátometu nie je toľko veľa ako pri puške. Preto pri hodnotení granátometu sa tak žiaľ budeme musieť oprieť len o moju osobnú skúsenosť so zbraňou bez porovnania záverov so závermi z iných zdrojov, pričom táto skúsenosť navyše nie je opretá o skúsenosť so streľby s granátometu.

 • Granátomet má porovnateľnú hmotnosť (1,495 kg) ako jeho konkurencia ako napríklad Mk 13 (1,36 kg) alebo AG36 (1,5 kg), avšak opäť pri kratšej hlavni.
 • Granátomet sa nabíja krátkym vysunutím hlavne v smere osi hlavne a následným vyklopením hlavne na stranu. Tento spôsob nabíjania umožňuje nabiť modernejšie granáty vyznačujúce sa väčšou dĺžkou.
 • Smer vyklopenia hlavne je možne zmeniť a je tak vhodný aj pre ľavákov na rozdiel napríklad od AG 36.
 • Spôsob vyklápania hlavne zachováva ťažisko granátometu v osi hlavne zbrane pod ktorou je podvesený, na rozdiel od napr AG 36  a tým umožňuje presnejšie strieľať zbraňou pod ktorou je podvesený a to najme pri streľbe dávkou.
 • Skrutky uchytenia granátometu na picatinny rail lištu výrazne vystupuje zo zbrane a tak ďalej narušujú už tak ostré kontúry zbrane.

 

 

Napriek tomu že podľa prakticky všetkých hodnotení je CZ 805 BREN A1 len priemerná zbraň. Viem si predstaviť okolnosti kedy by mohla byť prepracovaná do kvalitnej podoby. Vyžadovalo by si to však spoluprácu dodávateľa a dôslednú prácu ministerstva obrany a ozbrojených síl a modernizáciu zbrane. Spoločnosť CZ určite dokáže vyrábať kvalitne zbrane, ako to dokazuje napríklad aj granátomet ktorý pôsobí vydarenejšie ako automatická puška (ale aj tu je čo vylepšovať). Rovnako si však viem predstaviť aj nákup inej automatickej pušky. Dokonca si viem aj predstaviť vlastný vývoj automatickej pušky samotným MO a jej výrobu v rozumnom čase (jeden rok, vývoj ČZ 805 pre porovnanie trval 4 roky a bolo pri vývoji vypálených 1 milión výstrelov).  Výsledok by však bol pravdepodobne ďaleko lepši ako v prípade CZ 805 A1 a za nižšiu cenu. Veď ozbrojené sily mnohých krajín si bežne vyrábajú svoje vlastné ručné zbrane (napríklad Izrael prostredníctvom štátom vlastnenej IMI). Na základe porovnávania akvizícii českého MO a MO SR však musím skonštatovať že slovenské výberové konanie bude pravdepodobne ešte netransparentnejšie a špecifikácia bude menej odborne pripravená ako tá česká. Ak vôbec nejaké výberové konanie bude, stále to totiž môže skončiť ako priame zadanie a výber dopadne ako je všeobecne očakávané. Teda že MO nakúpi CZ 805 BREN A1 v podobe akej ju poznáme z AČR. V takom prípade sa len potvrdí že ministerstvo obrany nedokáže zabezpečiť kvalitnú a efektívnu modernizáciu ozbrojených síl. O mrhaní našich peňazí ani nehovoriac. A to bude naozaj škoda.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe má za sebou prvú sezónu v najvyššej lige. Očakávali sme viac, ale nebolo to zlé, hovorí šéf tímu Ralph Denk.

KOMENTÁRE

Menej rande, alkoholu aj sexu. Súčasná doba predlžuje dospievanie

Vek 25 rokov je akoby 18 z minulosti.


Už ste čítali?