Nové pištole pre OS SR, Políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Organy finančnej správy

Autor: Vladimír Bednár | 7.6.2015 o 22:25 | Karma článku: 7,77 | Prečítané:  3808x

S blížiacim dňom otvárania ponúk k verejne súťaži na dodávku „Krátkych guľových zbraní s úplným príslušenstvom“ ktorý je stanovený na 12.06.2015 sa blíži aj zároveň deň kedy sa rozhodne o tom aké pištole budú zaradene do výzbroje.

Avšak už dnes môžeme na základe značne reštriktívnej špecifikácie s veľkou pravdepodobnosťou predvídať víťazov. V krátkosti si pripomeňme že verejná súťaž je rozdelená na dve časti:

Časť 1: „Krátka guľová zbraň zásahová „Z“ kalibru 9x19 mm Luger s úplným príslušenstvom“,

Časť 2: „Krátka guľová zbraň štandard „S“, Krátka guľová zbraň kompakt „K“ a Krátka guľová zbraň subkompakt „SK“ kalibru 9x19 mm Luger s ich úplným príslušenstvom“.

 

Kontroverzie

Práve toto rozdelenie verejnej súťaže je jedna z pochybnosti ktoré vyvoláva. Zásahová zbraň je mimo iného definovaná použitím spúšťového mechanizmu typu Safe Action alebo podobného. Služobná zbraň zase klasického SA/DA mechanizmu. Toto rozdelenie malo byť údajne motivovane snahou zabezpečiť väčšiu bezpečnosť užívateľom služobných zbraní  Zbrane s mechanizmom typu Safe Action nie sú pre používateľa viac nebezpečné ako zbrane s SA/DA mechanizmom. Naopak Safe Action neprináša žiadne taktické výhody. Všetky tieto obmedzenia sú účelové a neboli dostatočne zdôvodnené. Ďalšie podmienky účasti napríklad počet vyrobených kusov v predchádzajúcich 4 rokov odpovedajúci počtu dodávaných zbraní prakticky vylučuje produkty spoločnosti GP ktorá prejavila záujem o účasť na súťaži. Rovnako technické požiadavky stanovené pre obe kategórie vylučujú úspech produktov spoločnosti GP. Napriek tomu za taký to postup je zákonný a má aj isté opodstatnenie. Je škoda že MV neumožnilo skutočne hodnoverne  preukázať schopnosti produktov GP. GP sa už vyjadrila že nápadne podmienky súťaže. Jej úspech je však málo pravdepodobný.  Aké ostané technické požiadavky musia splniť ponúkané zbrane a čo je vlastne predmetom obstarania. Tu je kompletný prehľad.

 

 

Časť 1 - „Krátka guľová zbraň zásahová“

Predmetom obstarania  v časti verejne súťaže s názvom „Krátka guľová zbraň zásahová“  sú nasledujúce položky v celkovej predpokladanej cene 15 201 400 eur.

Položka

Počet (ks)

„Krátka guľová zbraň zásahová“

20 000

Zásobník

43 850

Taktické svietidlo s laserovým značkovačom cieľa

3 050

Súprava na údržbu a čistenie

20 000

Prepravný obal

20 000

Tritiové mieridlá

20 000

Puzdro taktické s mechanickou poistkou pre zbraň s taktickým svietidlom

3 050

Puzdro pre dva zásobníky s MOLE uchytením

3 850

Puzdro opaskové polohovateľné s mechanickou poistkou pre zbraň bez taktického svietidla

17 450

Puzdro na opasok pre zásobník

17 450

Puzdro na skryté nosenie pre zbraň bez taktického svietidla

2 100

Puzdro na skryté nosenie pre zásobník

2 100

 

Požiadavky na „Krátku guľovú zbraň zásahovú“ boli stanovené nasledovne:

Veličina

Min.

Max.

Celková dĺžka (mm)

200

210

Celková výška vrátane zásobníka (mm)

136

141

Celková šírka (mm)

29

36

Dĺžka hlavne (mm)

112

128

Hmotnosť s prázdnym zásobníkom (g)

---

840

Kapacita štandardného zásobníka (ks)

16

---

 

a) označenie výrobného čísla na tele, hlavni a závere zbrane a označenie značky, typu a kalibru na závere zbrane,

b) zaručená životnosť základných hlavných častí zbrane (telo, hlaveň, záver) min. 20 000 výstrelov,

c) maximálny prípustný počet porúch spôsobených zbraňou je 0,2 % na 20 000 výstrelov,

d) spoľahlivosť funkcie zbrane pri použití bežne dostupného streliva 9x19 mm Luger schváleného podľa C.I.P. alebo NATO, bez ohľadu na tvar strely,

e) zbraň musí vyhovovať typovým skúškam v zmysle bodu 4.3 podľa STN 39 5005 alebo obdobným technickým normám, prípadne iným skúšobným predpisom alebo dohovorom,

f) po vystrelení posledného náboja musí záver zbrane zostať v zadnej polohe s možnosťou vypustenia záveru do prednej polohy prostredníctvom záchytu záveru,

g) požaduje sa 100 % vzájomná zameniteľnosť súčiastok a hlavných častí zbrane (telo, hlaveň, záver) pri zachovaní funkčnosti,

h) telo zbrane musí mať integrovanú drážku pre jednoduchú, rýchlu a opakovanú montáž prídavných zariadení ako napr. osvetľovač cieľa alebo sekundárne mieridlá na báze laseru a pod.,

i) mieridlá musia byť mechanické otvoreného typu a musia umožňovať ľahké a rýchle zamierenie,

j) mieridlá musia byť v prípade potreby ľahko vymeniteľné,

k) požaduje sa nastavenie mieridiel na 15 m na stred zámerného bodu,

l) požaduje sa skrytý systém bicieho mechanizmu, pričom systém spúšťového ústrojenstva typu musí byť Safe Action vrátane jeho modifikácií, Fast Action, Combat Defence Action a pod. (rozpätie odporu spúšte 23 až 37 N), bez vonkajšej manuálne ovládanej poistky,

m) zbraň musí byť vybavená poistkou úderníka na zamedzenie náhodného výstrelu pri páde zbrane a ďalšími najmenej dvoma aktívnymi poistkami,

n) zbraň musí byť vybavená indikátorom, ktorý signalizuje, že v nábojovej komore je náboj,

o) záchyt zásobníka musí byť obojstranný alebo stranovo prestaviteľný,

p) telo zbrane musí byť vyhotovené z polyméru vo farbe čierna-matná,

q) rukoväť zbrane musí byť veľkostne nastaviteľná minimálne v troch veľkostiach (výmena chrbta rukoväte alebo črienky) a zároveň musí byť ergonomického tvaru zabezpečujúca správne držanie zbrane,

r) zbraň musí umožňovať obsluhu v taktických rukaviciach,

s) zásobník musí umožňovať orientačnú kontrolu počtu nábojov v zásobníku,

t) každý zásobník musí byť opatrený plastovou alebo gumovou pätkou, ktorá zabezpečuje ochranu zásobníka pri jeho páde na pevný povrch,

u) zásobník musí zabezpečovať spoľahlivé podávanie nábojov aj po troch mesiacoch nepretržitého naplnenia zásobníka na maximálnu kapacitu,

v) zbraň musí umožňovať jednoduché a rýchle rozoberanie pre základné čistenie, bez nutnosti použitia nástrojov.

 

Predpokladaný vyťaž je Glock 17

Minimálne a maximálne požiadavky pre zásahovú zbraň sú stanovené tak že z najpravdepodobnejším uchádzačom vyhovujú spoločnosti Glock. Z iných spoločnosti tieto podmienky plní napr. Sig Sauer model P320. Produkty Sig Sauer sú však výrazne drahšie ako spoločnosti Glock a je veľmi málo pravdepodobne že by vo verejnej súťaži uspeli. Naopak produkty CZ  (P09, CZ 75 SP-01) vylučuje požiadavka na použitie varianty DAO mechanizmu a ďalšie parametre ako výšky zbrane, šírky zbrane. Víťazom je teda Glock 17 ktorý sa vzhľadom na charakter príslušenstva stane štandardnou zbraňou OS SR. Ale aj pohotovostných útvarov polície.

 

 

O Glocku 17 si môžete viac prečítať tu.

 

Časť 2 - „Krátka guľová zbraň služobná štandard, Krátka guľová zbraň služobná kompakt a Krátka guľová zbraň služobná subkompakt„

Predmet obstarávania v tejto kategórii sú nasledujúce položky celkovej predpokladanej celkovej cene 18 921 416 eur.

„Krátka guľová zbraň služobná štandard“

Položka

Počet (ks)

„Krátka guľová zbraň služobná štandard“

14 841

Zásobník

59 364

Súprava na údržbu a čistenie

14 841

Prepravný obal

14 841

Tritiové mieridlá

14 841

Puzdro pre dva zásobníky s MOLE uchytením

29 682

Puzdro opaskové polohovateľné s mechanickou poistkou pre zbraň bez taktického svietidla

14 841

 

„Krátka guľová zbraň služobná kompakt“

Položka

Počet (ks)

„Krátka guľová zbraň služobná kompakt“

7 700

Zásobník

15 400

Súprava na údržbu a čistenie

7 700

Prepravný obal

7 700

Tritiové mieridlá

7 700

Puzdro opaskové polohovateľné s mechanickou poistkou pre zbraň bez taktického svietidla

7 700

Puzdro na opasok pre zásobník

7 700

 

„Krátka guľová zbraň služobná subkompakt“

Položka

Počet (ks)

„Krátka guľová zbraň služobná kompakt“

4 100

Zásobník

8 200

Súprava na údržbu a čistenie

4 100

Prepravný obal

4 100

Puzdro na skryté nosenie pre zbraň

4 100

Puzdro na skryté nosenie pre zásobník

4 100

 

Technické požiadavky na služobné zbrane

Technické požiadavky na služobné zbrane boli stanovené nasledovne:

„Krátka guľová zbraň služobná štandard“

Veličina

Min.

Max.

Celková dĺžka (mm)

190

210

Celková výška vrátane zásobníka (mm)

133

150

Celková šírka (mm)

33

39

Dĺžka hlavne (mm)

107

122

Hmotnosť s prázdnym zásobníkom (g)

---

880

Kapacita štandardného zásobníka (ks)

15

---

 

„Krátka guľová zbraň služobná kompakt“

Veličina

Min.

Max.

Celková dĺžka (mm)

173

188

Celková výška vrátane zásobníka (mm)

127

140

Celková šírka (mm)

30

37

Dĺžka hlavne (mm)

92

102

Hmotnosť s prázdnym zásobníkom (g)

---

800

Kapacita štandardného zásobníka (ks)

15

---

 

„Krátka guľová zbraň služobná subkompakt“

Veličina

Min.

Max.

Celková dĺžka (mm)

160

170

Celková výška vrátane zásobníka (mm)

110

125

Celková šírka (mm)

29

34

Dĺžka hlavne (mm)

73

89

Hmotnosť s prázdnym zásobníkom (g)

---

700

Kapacita štandardného zásobníka (ks)

10

---

 

a) označenie výrobného čísla na tele, hlavni a závere zbrane a označenie značky, typu a kalibru na závere zbrane,

b) zaručená životnosť základných hlavných častí zbrane štandard „S“ a kompakt „K“ (telo, hlaveň, záver) min. 20 000 výstrelov, u zbrane subkompakt „SK“ 7 500 výstrelov,

c) maximálny prípustný počet porúch spôsobených zbraňou je 0,2 % na 20 000 výstrelov, u zbrane subkompakt „SK“ 0,2 % na 7 500 výstrelov,

d) spoľahlivosť funkcie zbrane pri použití bežne dostupného streliva 9x19 mm Luger schváleného podľa C.I.P. alebo NATO, bez ohľadu na tvar strely,

e) zbraň musí vyhovovať typovým skúškam v zmysle bodu 4.3 podľa STN 39 5005 alebo obdobným technickým normám, prípadne iným skúšobným predpisom alebo dohovorom,

f) po vystrelení posledného náboja musí záver zbrane zostať v zadnej polohe s možnosťou vypustenia záveru do prednej polohy prostredníctvom záchytu záveru,

g) požaduje sa 100 % vzájomná zameniteľnosť súčiastok a hlavných častí zbrane (telo, hlaveň, záver) rovnakého veľkostného prevedenia pri zachovaní funkčnosti,

h) telo zbrane štandard „S“ a kompakt „K“ musí mať integrovanú drážku pre jednoduchú, rýchlu a opakovanú montáž prídavných zariadení ako napr. osvetľovač cieľa alebo sekundárne mieridlá na báze laseru a pod.,

i) mieridlá musia byť mechanické otvoreného typu a musia umožňovať ľahké a rýchle zamierenie,

j) mieridlá musia byť v prípade potreby ľahko vymeniteľné,

k) požaduje sa nastavenie mieridiel na 15 m na stred zámerného bodu,

l) požaduje sa systém spúšťového ústrojenstva a bicieho mechanizmu s vonkajším bicím kladivom SA/DA (SA -Single Action - rozpätie odporu spúšte 14 ÷ 25 N, DA - Double Action – maximálny odpor spúšte 60 N,),

m) zbraň musí byť vybavená vypúšťacou pákou bicieho mechanizmu alebo vonkajšou manuálne ovládanou poistkou,

n) zbraň musí byť vybavená poistkou úderníka na zamedzenie náhodného výstrelu pri páde zbrane,

o) záchyt zásobníka musí byť obojstranný alebo stranovo prestaviteľný,

p) telo zbrane musí byť vyhotovené z polyméru vo farbe čierna-matná, u prevedení subkompakt „SK“ musí byť telo zbrane vyhotovené z polyméru vo farbe čierna-matná alebo ľahkej zliatiny s povrchovou úpravou čierna-matná,

q) rukoväť zbrane vo veľkostnom prevedení štandard „S“ a kompakt „K“ musí byť veľkostne nastaviteľná

minimálne v troch veľkostiach (výmena chrbta rukoväte alebo črienky) a zároveň musí byť ergonomického tvaru zabezpečujúca správne držanie zbrane,

r) zbraň vo veľkostnom prevedení štandard „S“ a kompakt „K“ musí umožňovať obsluhu v taktických rukaviciach,

s) zásobník musí umožňovať orientačnú kontrolu počtu nábojov v zásobníku,

t) každý zásobník musí byť opatrený plastovou alebo gumovou pätkou, ktorá zabezpečuje ochranu zásobníka pri jeho páde na pevný povrch,

u) zásobník musí zabezpečovať spoľahlivé podávanie nábojov aj po troch mesiacoch nepretržitého naplnenia zásobníka na maximálnu kapacitu,

v) zbraň musí umožňovať jednoduché a rýchle rozoberanie pre základné čistenie, bez nutnosti použitia nástrojov.

 

Predpokladanými víťazmi sú CZ P-09, P-07 a 2075 RAMI 

Pokiaľ sa u zásahovej zbrane dalo konštatovať  že požadované parametre boli „napísané“ na Glock u služobných zbraní sa dá povedať že požiadavky sú napísané na produkty CZ.  Glock vylučuje požiadavka na SA/SA mechanizmus. Alternatívne takto nastavené podmienky môžu splniť produkty HK. Opäť ale ide o drahšiu značku a je preto malo pravdepodobné že víťazom bude niekto iný. Najpravdepodobnejšími víťazmi v tejto kategórii teda sú CZ P-09 vo veľkosti Standard, CZ P-07 vo veľkosti Compact a CZ 2075 RAMI vo veľkosti Subcompact.

 

 

O CZ P-09 si môžete viac prečítať tu.

 

Z týchto typov vyvoláva najväčšie otázky pravdepodobný úspech CZ 2075 RAMI ktorá je koncepčne zastaraná. Preto nezostáva policajtom ktorý počas výkonu svojej služby nosia zbraň skryto aby zvážili nákup Glocku 26, poprípade ak trvajú na SA/DA mechanizme zvážili nákup GP P11 poprípade zvážili nosenie kompaktov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe má za sebou prvú sezónu v najvyššej lige. Očakávali sme viac, ale nebolo to zlé, hovorí šéf tímu Ralph Denk.

KOMENTÁRE

Menej rande, alkoholu aj sexu. Súčasná doba predlžuje dospievanie

Vek 25 rokov je akoby 18 z minulosti.


Už ste čítali?