Bojové obrnené vozidla 8x8 a 4x4 pre OS SR

Autor: Vladimír Bednár | 27.5.2017 o 22:46 | Karma článku: 6,39 | Prečítané:  6433x

Vláda SR odsúhlasila materiál k finančnému zabezpečeniu obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8 a bojových obrnených vozidiel/viacúčelových taktických vozidiel 4x4.

Týmto sa posúva proces obstarávania výzbroje, napriek tomu že materiál neponúka takú hĺbku informovanosti aká je štandardom v iných krajinách NATO na novú, u nás doteraz nepoznanú úroveň transparentnosti . Tento dokument totiž umožňuje v väčšom rozsahu ako v prechádzajúcich prípadoch posúdiť mieru efektivity pripravovaných akvizícii ešte pred jej samotnou realizáciou.

 

Dva prápory kolesových BVP.

V kategórii ťažších vozidiel sa ministerstvo obrany chystá prezbrojiť Trebišovský a Michalovský prápor kolesovými bojovými obrnenými vozidlami s pohonom 8x8. Mechanizované roty práporov dostanú po 9 kolesových BVP vyzbrojených 30 mm kanónom ,guľometom a PTRS. Mimo tejto výzbroje sa požaduje aj ďalšie vybavenie a to 2 rádiostanice, automatizovaný systém riadenia a velenia a systémy pre zabezpečenie prežitia v podmienkach zbrani hromadného ničenia.  Týchto 27 BVP na prápore doplnia 3 veliteľské BVP – jeden pre každú rotu a štvrtý veliteľský stroj na velení práporu. Tieto kolesové BVP budú doplnené zdravotníckou verziou určenou pre práporné obväziska. Každý s týchto mechanizovaných práporov by tak mal disponovať celkovo 32 vozidiel. U nových kolesových BVP sa požaduje aby poskytoval prepravnú kapacitu pre minimálne 10 miest posádky. 64 ks vozidiel pre tieto dva mechanizované prápory doplňuje deviaty kus veliteľské vozidla na velení brigády, dve trojice bojových vozidiel určených pre prápor výcviku a centrálne zásoby. Mimo 2 ks zdravotníckych OT na spomenutých práporoch na ostatných práporných obväziskách ďalších 9 ks a 1 v centrálnych zásobách. Konečný počet bojových obrnených vozidiel 8 x 8 tak dosiahne 9 ks veliteľských BVP, 60 ks  BVP a 12 ks zdravotníckych vozidiel.

 

 

Je viac možností ako len 2.

Na priek tomu že v súvislosti s vozidlami kategórie 8x8 sa hovorí predovšetkým o 2 typoch ktoré sú známe najme od našich susedov, výber vozidiel v kategórii 8x8 je podstatne širší.  Ak zoberieme do úvahy krátky termín na predpokladane zavedenie prvých vozidiel a v akom štádiu sú prebiehajúce skúšok vozidla Pandur II, ktorý je  u nás prezentovaný pod menom Corsac. Zdá sa že o víťazovi je už v podstate rozhodnuté. To bohužiaľ znamená že ani v tomto prípade nedôjde k použití takého postupu pri verejnom obstarávaní ktorý by zaručil naozaj najefektívnejší výsledok.  Naopak v prípade AMV Patria ktoré je nás známejšej pod menom jeho poľskej verzie, Rosomak  ale pod menom určeným pre OS SR - Scipio sa nateraz zdá že tento typ ma neporovnateľne menšie šance.

Ak máme jasne povedať že budúci nákup je naozaj najefektívnejší, tak by sa výber v tejto kategórii nemal obmedziť len na tieto tipy. Bohužiaľ ministerstvo obrany nepristupovalo veľmi aktívne k čo najefektívnejšiemu obstaraniu a tak nateraz sa nezdá že bude záujem iných dodávateľov sa pokúsiť o dodanie týchto vozidiel. Z iných typov do úvahy prichádza nemecký typ Boxer. Z Švajčiarska pochádza značne rozvetvená rodina vozidiel Piranha známa aj našim vojakom zo spoločného výcviku s jednotkami US army. Z Francúzka pochádza typ VBCI. Talianske firmy zastupujú vodidla Frecia alebo Iveco SuperAV.  Z mimoeurópskych krajín pripadajú do úvahy Turecký PARS ktorý bol od prezentovaný na výstave IDEB a na akvizíciu ktorého v minulosti obdŕžalo MO SR oficiálnu ponuku, Izraelský Eitan alebo Singapurský Terrex.

 

 

Limitom pri výbere nie je ani vyčlenená suma dosahujúca 4 mil. eur na jeden kus vozidla, pretože aj najdrahšie vozidla z tohto zoznamu je možné obstarať v tejto cenovej hladine (Litva nedávno objednala 88 ks vozidiel Boxer v cene 385,6 mil. eur. z výzbrojou a vybavením odpovedajúcim definovaným požiadavkám ). Preto len ťažko je možné ospravedlniť pasívny prístup oslovovaniu potencionálnych dodávateľov.

Taktiež zatiaľ zverejnené informácie nehovoria v dostatočnej podrobnosti o požadovanej technickej špecifikácii.  Nie je tak možné objektívnejšie odhadnúť konečnu cenu vozidiel. Napríklad v prípade Litovských Boxerov alebo český vozidiel Pandur II sú diaľkovo ovládané zbrojné stanice vybavené aj nezávislým veliteľským zameriavacom s IČ kanálom a laserovým diaľkomerom o ktorom zverejnený materiál v prípade slovenských vozidiel 8x8 nehovorí. Keďže ide o značné nákladnú položku, v prípade že by v budúcnosti obstarané vozidla nemali takúto výbavu malo by sa toto samozrejme odraziť aj na cene za jednotlivé bojové vozidlá.

 

Motorizovaný prápor a prápor ISTAR.

Ešte vážnejším problémom ako je zastaraná vyzbroj mechanizovaných práporov je fakt že Motorizovanému práporu chýba odpovedajúca vyzbroj úplne. A práve druha kategória obstarávaných bojových vozidiel sa ma stáť hlavnou výzbrojou  Motorizovaného práporu. Tým by došlo k úplnému prezbrojeniu 2. mechanizovanej brigády na modernu techniku. Obdobným spôsobom  ako v prípade mechanizovaných práporov budú vyzbrojené motorizované roty práporu. Len 1 kolesové BVP u mechanizovaného družstva nahradia 2 kolesové obrnené vozidlá u motorizovaného družstva. Obdobne veliteľské BVP vo velení motorizovaných rôt nahradia opäť 2 ks veliteľskej verzie viacúčelového taktického vozidla. Motorizovaná rota tak bude mať 20 vozidiel. Rovnako na veliteľstve práporu veliteľské BVP nahradí dvojica veliteľských viacúčelových taktických vozidiel.  

V podobnej situácii ako motorizovaný prápor je prápor ISTAR. Ten by mal byť vyzbrojený technický najzaujímavejšími verziami viacúčelového taktického vozidla. Mimo veliteľskej, prieskumnej a verzie pre hĺbkový prieskum bude vyzbrojený trojicou špeciálnych verzii pre elektronický boj. Celkový súčet vozidiel všetkých verzii  určených pre prápor ISTAR ma dosiahnuť 70 ks.

 

 

Práporné komplety mechanizovaných práporov a výzbroj podporných práporov.

Všetky mechanizované prápory a motorizovaný prápor budú doplnené kompletom podporných vozidiel pozostávajúcim z prieskumných, PTRS, delostreleckých prieskumných a veliteľských vozidiel v  počte 19 ks na prápor.  U prápor prešovskej brigády počet týchto vozidiel bude ešte vyšší keďže kolesové vozidla nahradia aj časť špeciálnych podporných pasových vozidiel. Týmto sa zvýši štandardizácia štruktúr manévrových práporov (mechanizovaných a motorizovaného).

Pre delostrelecký a raketometný prápor je určených po 6 ks delostreleckých pozorovateľni. Ženijný prápor by mala byt doplnený o 12 ks veliteľskej verzie. Prápor podpory velenia 1 ks veliteľské verzie, Prápor RCHBO 26 kusov verzie pre RCHBO prieskum.

5. Pluk špeciálneho určenia by mal byť dozbrojený 13 ks bojových vozidiel a jedným kusom veliteľského vozidla. Podobne je to u vojenskej polície ktorá by mala obdŕžať 2 ks bojových vozidiel a 4 ks veliteľských vozidiel.

Z touto kategóriou vozidiel sa však nepočíta len pre pozemne sily. Brigáda PVO by mala obdŕžať 32 ks vozidiel prevažne prepravujúcich PLRS a doplnených o veliteľské vozidla a prieskumné vozidla.

Ďalších 3 ks bojových vozidiel a 22 kusov podporných vozidiel ma byť uložených do centrálnych zásob.  Celkový počet vozidiel 4x4 by  tak mal dosiahnuť 77 ks bojových verzii a 327 ks podporných verzii.

 

Zlá správa pre slovenský zbrojársky priemysel.

V kategórii 4x4 je situácia pri výbere ešte zložitejšia. Napriek tomu že na trhu je viac typov ako v prípade vozidiel 8x8 a do tejto kategórie patrí aj Slovenský Aligator Master II. Len malo ich dokáže splniť objektívne potreby OS SR. Keďže ide o vozidla ktoré majú byt hlavnou výzbrojou Motorizovaného práporu kde vo výzbroji jedného družstva majú 2 kusy vozidiel 4X4 nahradiť jedno vozidlo 8x8 a to tak aby sa dosiala nižšia logistická náročnosť požadovaná od motorizovaného práporu . Jeho hmotnosť by tak mala byť nižšia ako polovica hmotnosti vozidiel 8x8. To vylučuje typy z celkovou hmotnosť 15 000 kg a teda aj potencionálne použitie Aligátora Master II.

Vhodne by bolo aby zvolený typ bol prepraviteľný  prostredníctvom očakávaných C-29 J Spartan. Naopak príliš ľahké typy nemajú dostatočnú nosnosť aby zabezpečili požiadavku zabezpečenia bojovej činnosti vozidla po dobu 3 dní. Stále však zostava niekoľko typov ktoré by týmto náročným  požiadavkám vyhoveli. Sú nimi napríklad typy ako Anglický Ocelot, Švajčiarsky Mowag Eagle, americký Oshkosh M-ATV. Opäť deklarovaná cena odpovedá týmto typom aj keď rezerva je menšia ako v prípade vozidiel s pohonom 8x8.

 

Budúcnosť OS SR.

Obstaranie tejto zostavy vozidiel by praktický významne zmenilo štruktúru súčasných ozbrojených síl. Tie by v budúcnosti pozostávali z 2. mechanizovaných brigád. „Ťažkej“ zlozenej s 3. mechanizovaných práporov vyzbrojených pasovými BVP 2 a zo „strednej“ vyzbrojenej 2. prápormi kolesových BVP a jedným ľahkým motorizovaným práporom.  Oboch prípadoch však použitie označenia „ťažká“ a „stredná“ mechanizovaná brigáda nie je celkom presne.  

Keďže na prezbrojenie novou technikou sú určene prápory prešovskej brigády zdá sa že budúcnosť tankovej techniky v OS SR je spečatená. Napriek tomu že v Bielej knihe 2016 sa deklarovalo posúdenie budúcnosti  tankového vojska. Je malo pravdepodobne že jediná zostávajúca Tanková rota Trebišovského práporu bude presunutá na západ Slovenska. S takým to presunom sú spojene náklady na obnovenie príslušnej infraštruktúry, ktoré by ďalej zaťažovali rozpočet Ministerstva obrany.

To však znamená že OS SR nebudú môcť pri súčasnej štruktúre síl postaviť plnohodnotnú ťažkú brigádu. Na jej postavenie budú chýbať pravé tankové sily ako rozhodujúca obrnená sila poskytujúca priamu palebnú podporu mechanizovaným silám. Pritom Slovensko deklarovalo v rámci plnenia cieľov síl 2013 prípravu práve ťažkej mechanizovanej brigády. Situácia je o to komplikovanejšia že v súčasnej dobe prebieha negociovanie nových cieľov síl NATO 2017 kde spôsobilosti požadované od  OS SR by mali narasť ako kvantitatívne tak aj kvalitatívne od súčasného stavu. Je teda jasne, že OS SR ani po tak masívnej modernizácii aká je pripravovaná nebude schopná naplniť staré ciele síl o tých nových nehovoriac. 

Napriek tomu to nedostatku je nutné považovať takéto zloženie síl za veľmi rozumný kompromis medzi disponibilnými zdrojmi, objektívnymi potrebami a cieľmi síl NATO. Táto kombinácia síl pri kvalitnej implementácii umožňuje pružné reagovať na široké spektrum bezpečnostných hrozieb od nevojenských ohrození nášho územia, cez potrebu nasadenia síl veľkosti brigády pri prípadnom ohrození spojencov po expedičné nasadenie. Z tohto pohľadu treba teda hodnotiť pripravovanú modernizáciu ako pozitívny krok správnym smerom

Prešovská brigáda po úplnom prezbrojení by získala novú spôsobilosť  rýchleho presunu po celom európskom kontinente bez potreby použitia železničnej dopravy  tak ako to úspešne v minulosti predviedol 2nd Cavalry Regiment US army pri rýchlych presunoch z Nemecka do Pobaltia a na Balkán. Toto by malo byť dostatočne silným argumentom aj pre negociovanie zmeny cieľov síl z ťažkej brigády na toto brigádne uskupenie stredných (2 mechanizované prápory na kolesových BVP 8x8) a ľahkých síl (motorizovaný prápor a prápor ISTAR).

Na zaver už len zostava dúfať že po schválení  týchto projektov modernizácie OS SR bude dodržaný rozsah plánovanej modernizácie.  Veď modernizácia výzbroje pozemných síl v podobnom rozsahu sa pripravuje už od prelomu tisícročí. A dúfať že ďalšie modernizačné projekty už nebudú trpieť tými nedostatkami ktoré sme museli vytknúť týmto projektom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Fico žije v atmosfére strachu, jeho ľudia končia v putách

Šéf Smeru sa zastal viacerých zadržaných.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Z tohto už Fico neutečie

Fico je svojim ľuďom verný za každých okolností.


Už ste čítali?